Zdajemy sobie sprawę, że obecne czasy dla wszystkich są trudne. Pandemia wkroczyła w nasze życie, nie pozwalając na razie na powrót do normalności. Mimo przeciwności losu postanowiliśmy przygotować ofertę wyjazdów na ten covidovy czas. Oto kilka rzeczy związanych z wycieczkami, które chcielibyśmy Państwu przedstawić:

  • wyjazdy są stosunkowo niedalekie
  • program wycieczek oparty jest głównie o pobyt w przestrzeniach otwartych
  • w każdym z miejsc spełnione są obostrzenia sanitarne w związku z pandemią
  • zgodnie z rozporządzeniem Rządu RP (Dziennik Ustaw z 6 maja 2021) pojazdami samochodowymi przeznaczonymi konstrukcyjnie do przewozu więcej niż 9 osób łącznie z kierowcą – danym środkiem transportu albo pojazdem można przewozić, w tym samym czasie, nie więcej osób niż wynosi:

a) 100% liczby miejsc siedzących albo

b) 50% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących określonych w dokumentacji technicznej lub dokumentacji techniczno-ruchowej dla danego typu środka transportu albo pojazdu, przy jednoczesnym pozostawieniu w środku transportu albo pojeździe co najmniej 50% miejsc siedzących niezajętych

Ofertę w formie pdf można pobrać tu.