Dotknij link a otworzy się mapa obiektów. Odpowiedz na związane z nimi pytania na karcie pracy.

Lwia Mapa Głównego i Starego Miasta