AMBER, JANTAR... BURSZTYN. Bursztyn - złoto północy! Podobno ma moc magiczną. Różnie zwany w różnych krainach. Grecy nazywali go elektronem, Rzymianie - lyncurium, czyli moczem rysia, albowiem według legendy powstał ze skamieniałego moczu tego drapieżnika. Arabowie zwali go anbarem od zapachu ambry, Persowie karuba - złoty rabuś, a Szwedzi - raf, co znaczy chwytać. Skąd bierze się bursztyn, jak się go wydobywa oraz obrabia, jakie ozdoby
z niego robiono i jakie miał znaczenie gospodarcze dowiecie się w czasie warsztatów bursztynniczych w sławutowskim grodzie. Każdy z uczestników dostanie bryłki bursztynu, które pod okiem eksperta wyszlifuje, nawierci, obrobi i na pamiątkę zabierze do domu. Po warsztatach gry i zabawy średniowieczne, które uczą współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji. Odsłaniają również umiejętności i cechy decydujące o zaradności, sprycie, sile i rozwadze. Są to: wodowanie statku, cumowanie łodzi, kreślenie mapy, sztuka abordażu, próba celności, suche buty, kręcioła, narty wotana. Rozpalimy też ognisko. Jeśli będziecie mieli jeszcze siłę pojedziemy nad morze poszukać bursztynu ;)

 Czas trwania ok. 5-7 godz.

liczba uczniów cena od ucznia w PLN
42 i więcej 87,90
37-41 96,00
32-36 105,00