KERIN - GRÓD ŻYWEJ HISTORII. Spotkanie z prawdziwymi pasjonatami historii z Bractwa Rycerskiego Kerin. Dysponuje ono wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną, która przygotowuje najciekawsze zajęcia dla dzieci, także przedszkolnych. Zajęcia łączą świetną zabawę z odkrywaniem tajemnic przeszłości w nawiązaniu do aktualnej podstawy programowej. Podczas wizyty w Grodzie Żywej Historii w Subkowach, w amfiteatrze na majdanie, zostanie zaprezentowany pokaz rycerski, opowieść o Orle Białym, gry i zabawy historyczne. Wybrańcy będą rycerzami i giermkami, zobaczą pojedynki i będą szkoleni w rzemiośle rycerskim. Odbędzie się przeciąganie liny, zabawa w szalone kółka. Następnie prezentacja dawnych rzemiosł: praca na kołach garncarskich, wyrabianie kolczugi czy wybijanie pamiątkowego "Grosza Kazimierza Wielkiego". Po warsztatach turniej rzutu włócznią oraz łuczniczy. Ognisko z kiełbaskami dodatkowo 6,00 zł/os.

Czas trwania ok. 7-8 godz.

liczba uczniów cena od ucznia w PLN
42 i więcej 81,90
37-41 89,00
32-36 98,00