Są to prace przysłane do nas przez dzieci. Powstały pod wrażeniem wyjazdów na nasze wycieczki.