Trójmiasto w jeden dzień:

do 7 godz. 390,00 zł (lipiec-kwiecień), 450,00 zł (maj-czerwiec), każda następna godzina 50,00 zł

do 4 godz. 290,00 zł (listopad-marzec).