Nowe a jednak stare. Pozornie sprzeczność. Jednak tak właśnie możemy się poczuć w zrekonstruowanym dopiero co średniowiecznym grodzie w Owidzu. Przez wiele wieków grodzisko było jedynie świadectwem bogatej historii tych tere-nów, istniejącym głównie w świadomości badaczy historii, dziś zrekonstru-owany gród jest atrakcją turystyczną Kociewia. Proponujemy pobyt w nim połączony z zajęciami rycerskimi przygotowanymi dla grup wiekowych:

  • pakiet kmieć (5-9 lat): turniej sprawności rycerskich, warsztaty tarczy i miecza, przygoda z gliną, plac zabaw;
  • pakiet woj (10+): Muzeum mitologii, trening woja, Opowieść owidzka;
  • pakiet komes (10+): zwiedzanie grodu z przewodnikiem, Muzeum Mitologii Słowiańskiej, plebejada;
  • pakiet giermek (10+): Opowieść owidzka, plebejada (w razie niepogody warsztat ceramiczny oraz Muzeum mitologii słowiańskiej.
    Dodatkowo do każdego z pakietów ognisko z kiełbaskami 9,00 zł/ucz. lub obiad 17,00 zł/ucz.

Czas trwania ok. 7-8 godz.

liczba uczniów cena od ucznia w PLN
42 i więcej 84,90
37-41 91,00
32-36 99,00