GNIEW - BLISKIE SPOTKANIE Z RYCERZEM. Pokaz technik walk rycerskich oraz szkolny wykład o tradycjach i uzbrojeniu pt: "Szermierka". Rozwój broni białej, zajęcia praktyczne w posługiwaniu się mieczem, rapierem, szpadą. Do tego zwiedzanie gniewskiego zamku komturskiego i ognisko. Zestaw kiełbaska i pieczywo dodatkowo 24,00 zł od ucznia.

Czas trwania ok. 6 h.

liczba uczniów cena od ucznia w PLN
42 i więcej 97,90
37-41 108,00
32-36 122,00