GNIEW - BLISKIE SPOTKANIE Z RYCERZEM. Pokaz technik walk rycerskich oraz szkolny wykład o tradycjach i uzbrojeniu. W postaci lekcji w jednej z sal lub pokazu konnego. Do tego zwiedzanie gniewskiego zamku komturskiego i ognisko. Proponujemy trzy scenariusze żywych lekcji historii do wyboru:

1. Szermierka - rozwój broni białej, zajęcia praktyczne w posługiwaniu się mieczem, rapierem, szpadą

2. Husaria chluba oręża polskiego - spektakl konny.

Czas trwania ok. 6 h.

liczba uczniów cena od ucznia w PLN
42 i więcej 87,90
37-41 96,00
32-36 106,00